βιβλιοθήκη σχολής βυζαντινής μουσικής

Η Σχολή, έχοντας ως στόχο την άρτια επιστημονική κατάρτιση των σπουδαστών  της, αλλά και την ενημέρωση κάθε φιλέρευνου ατόμου, προέβη μετά από πρωτοβουλία και διοργάνωση του Διευθυντή της, ευλογίας και ευγενούς υποστήριξης του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσοστόμου, στην ίδρυση Βιβλιοθήκης – Αναγνωστηρίου.

Η Βιβλιοθήκη, – υπό συνεχή ενημέρωση και εμπλουτισμό του αρχείου της -, περιλαμβάνει επιστημονική  και καλλιτεχνική  βιβλιογραφία του κλάδου (Εκκλησιαστική, Κοσμική, Οργανική Μουσική). Στόχος η σύσταση Ερευνητικού Κέντρου για τη διοργάνωση ερευνών, καθώς και η έκδοση επιστημονικών συγγραμμάτων σχετικών με την εν γένει Μουσική της Ανατολικής Μεσογείου.

Η πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη για τους ενδιαφερομένους, δεδομένης της νηπιακής μορφής της, θα γίνεται έπειτα από σχετική έγγραφη άδεια του Διευθυντή της Σχολής.