ΨΑΛΤΕΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣΕπίκεντρο των σπουδών είναι κυρίως η Ψαλτική Τέχνη και η Ελληνική Μουσική, δηλαδή το ελληνικό σύστημα μουσικής σημειογραφίας και οι οκτώ βασικοί μουσικοί τρόποι, όπως αυτά εμφανίστηκαν, εξελίχθηκαν και παραδόθηκαν σε εμάς, από την Αρχαία και την Μεσαιωνική (Βυζαντινή) περίοδο στην Νεότερη και σημερινή εποχή.

Διδάσκεται η Μουσική της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, με βαρύτητα στην Εκκλησιαστική Μουσική, καθώς οι κλασσικοί Έλληνες συνθέτες – διδάσκαλοι αυτής της περιόδου (εν πολλοίς άγνωστοι σήμερα σε εμάς), δεν ήταν άλλοι από τους Ψάλτες της Εκκλησίας και τους μεγάλους μαέστρους των αυτοκρατορικών παλατιών και Πανδιδακτηρίων της πρώτης Πόλης των Ρωμιών, της Κωνσταντινούπολης. Σπουδή στα έργα των μεγάλων αυτών δασκάλων, οι οποίοι στη δύση του δικούς του πολιτισμού, παρέδωσαν το υπόβαθρο για τη δημιουργία της μουσικής Μπαρόκ στην Δυτική Μουσική κουλτούρα. Έργα κυρίως εκκλησιαστικής υφής, ογκωδέστατα γραπτά μνημεία μουσικού πολιτισμού, κληροδοτημένα από χίλιους γνωστούς και άλλους άγνωστους συνθέτες, μέσα από μια υπερχιλιόχρονη πορεία ακατάπαυστης πνευματικής παραγωγής. Σπουδή όμως όχι μόνο σε συνθέσεις εκκλησιαστικές, αλλά και κοσμικές, οι οποίες κοσμούσαν τις δεξιώσεις του παλατιού, τις θεατρικές παραστάσεις αλλά και τις χαρές και τις λύπες, την έκφραση των ανθρωπίνων συναισθημάτων, των πόθων, των καημών, των δοξασιών και των ελπίδων των απλών καθημερινών ανθρώπων.

Γνωριμία και ανάλυση της Κοσμικής Μουσικής της Ελληνικής Παράδοσης, είτε της Λόγιας – Κλασσικής Μουσικής (απότοκο ανθρώπων του πνεύματος και Λογίων της εποχής), είτε του Δημοτικού Τραγουδιού (την μελισματική έκφραση των ανθρώπων του Δήμου). Μαθητεία στην Μουσική των απλών βιοτικών μεριμνών και των υψηλών διανοητικών νοημάτων, αμφοτέρων όμως ψυχικής έκφρασης των μελών της κοινωνίας των ανθρώπων.

Η Σχολή παρέχει παράλληλα, ως αναπόσπαστο τμήμα της σφαιρικής γνώσης της Μουσικής, βασικές σπουδές στο Ευρωπαϊκό σύστημα σημειογραφίας (πεντάγραμμο) καθώς και μαθήματα Ιστορίας της Μουσικής. Παράλληλα λειτουργεί τμήμα εκμάθησης παραδοσιακών μουσικών οργάνων με στόχο την ακριβή και πλήρη σπουδή στην Ελληνική Μουσική.

Το πρόγραμμα σπουδών της Σ.Β.Μ. διαμορφώνεται τόσο με βάση την προκαθορισμένη διδακτική ύλη του Υπουργείου Πολιτισμού, όσο και με γνώμονα τη δομή των Ακαδημιών Μουσικής και των τρεχόντων επιστημονικών εξελίξεων στο χώρο της Μουσικής της Καθ’ ημάς Ανατολής.

Σε συνδυασμό αυτών με την επιστημονική και καλλιτεχνική εμπειρία του διδακτικού προσωπικού της, η Σ.Β.Μ. στοχεύει στη γνωριμία των μαθητών της με τη Μουσική Κληρονομιά τους, αναδεικνύοντάς τους μέσα από αυτές τις σπουδές, κυρίως ως ψάλτες του Θείου, αλλά και ως καθηγητές της Ελληνικής Μουσικής, δίνοντάς τους παράλληλα τη δυνατότητα λήψης του αντίστοιχου Πτυχίου ή και Διπλώματος Βυζαντινής Μουσικής. Ταυτόχρονα παρέχονται τα απαραίτητα εφόδια για την μετέπειτα εισαγωγή των σπουδαστών στα ανώτερα Μουσικά Ιδρύματα του συγγενούς κλάδου.

Στη Σχολή διδάσκονται τα εξής αξονικά αντικείμενα:

Εισαγωγή στην Ελληνική Μουσική
(Σημειογραφία – μουσικοί τρόποι)
Εκκλησιαστική Μουσική (Ψαλτική Τέχνη)
Λειτουργική και Τυπικό
Κοσμική Μουσική
(Λόγια – Δημοτική – Οργανική)
Θεωρία Ευρωπαϊκής Μουσικής
Εκφορά λόγου – στοιχεία φωνητικής
Μουσικά σύνολα – ορχήστρες
Μουσική Αγωγή Παίδων