Εκκλησιαστική Μουσική. Σε σειρά 5ετούς φοίτησης διδάσκεται αναλυτικά η Μουσική της Ορθόδοξης Εκκλησιαστικής Παράδοσης καθώς και η ακρίβεια των τελετουργιών μέσα από  την  ιστορική  εξέλιξή  τους  (Ψαλτική Τέχνη – Λειτουργική και Τυπικό).