Κοσμική Μουσική. Κωδικοποιημένη διδασκαλία των Κοσμικών Ασμάτων, της αρίφνητης Δημοτικής Μουσικής, της εν ολίγοις γνωστής, «Λόγιας» και εν πολλοίς, άγνωστης «Κλασσικής» Μουσικής του Αρχαίου, Μεσαιωνικού και Νεοτέρου Ελληνισμού, με σπουδή στους ρυθμούς και στα πιο αντιπροσωπευτικά Άσματα των αντίστοιχων περιόδων.