Οργανική Μουσική. Η παράλληλη εκμάθηση των μουσικών οργάνων και των οργανικών μελωδιών, ως αρωγός για την ακριβή και πλήρη διδασκαλία της Ελληνικής Μουσικής, διδασκόμενα από δεξιοτέχνες του είδους.