ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Η «βυζαντινή» Ψαλτική Τέχνη, ως το μοναδικό πλήρες εκπαιδευτικό μουσικό σύστημα της Μεσαιωνικής εποχής, στάθηκε μέσα από μια υπερχιλιόχρονη πορεία, ο οδηγός και θεματοφύλακας της Ελληνικής Μουσικής παράδοσης, καθώς τόσο οι ψάλτες όσο και οι λαϊκοί μουσικοί, διέσωσαν στην προφορική και στην γραπτή μνήμη τον διττό πλούτο της (Εκκλησιαστική και Κοσμική Μουσική).

Φυσιογνωμία
Στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας, δικαίωμα εγγραφής έχει κάθε ενδιαφερόμενος που θέλει να σπουδάσει την Επιστήμη της Ελληνικής Μουσικής.
Η Σχολή υποστηρίζει τμήματα παίδων (από 5 ετών), εφήβων και ενηλίκων (και των δύο φύλλων), διαμορφώνοντας κατάλληλα το πρόγραμμα σπουδών για τα αντίστοιχα επίπεδα, ενώ η εισαγωγή των σπουδαστών στη Σχολή γίνεται ύστερα από σχετική αξιολόγηση των μουσικών δεξιοτήτων τους.

Oι Σπουδές
Το πρόγραμμα σπουδών της Σ.Β.Μ. διαμορφώνεται τόσο με βάση την προκαθορισμένη διδακτική ύλη του Υπουργείου Πολιτισμού, όσο και με γνώμονα τη δομή των Ακαδημιών Μουσικής και των τρεχόντων επιστημονικών εξελίξεων στο χώρο της Μουσικής της Καθ’ ημάς Ανατολής.
Σε συνδυασμό αυτών με την επιστημονική και καλλιτεχνική εμπειρία του διδακτικού προσωπικού της, η Σ.Β.Μ. στοχεύει στη γνωριμία των μαθητών της με τη Μουσική Κληρονομιά τους, αναδεικνύοντάς τους μέσα από αυτές τις σπουδές, κυρίως ως ψάλτες του Θείου, αλλά και ως καθηγητές της Ελληνικής Μουσικής, δίνοντάς τους παράλληλα τη δυνατότητα λήψης του αντίστοιχου Πτυχίου ή και Διπλώματος Βυζαντινής Μουσικής. Ταυτόχρονα παρέχονται τα απαραίτητα εφόδια για την μετέπειτα εισαγωγή των σπουδαστών στα ανώτερα Μουσικά Ιδρύματα του συγγενούς κλάδου.

H διδασκαλία
Καταβάλλεται προσπάθεια εκτός των μαθημάτων, η Σχολή να παρέχει διδασκαλία και με εναλλακτικούς τρόπους, όπως επιμορφωτικά σεμινάρια, συναυλίες, τέλεση πρότυπων εκκλησιαστικών ακολουθιών, ανάθεση γραπτών εργασιών και προφορικών παρουσιάσεων με ενεργητική συμμετοχή των σπουδαστών, με σκοπό την ανάπτυξη της πρωτοβουλίας τους. Επίσης διοργανώνονται εκπαιδευτικές εκδρομές, σε μνημεία εκκλησιαστικού και μουσικολογικού ενδιαφέροντος (ιστορικούς Ναούς και αρχαία θέατρα, Μουσεία Ελληνικής Μουσικής και Παραδοσιακών μουσικών οργάνων, ομαδική παρακολούθηση συναυλιών κ.ά.).

Γιατί τη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής;
Η Σχολή παρέχει στους φοιτητές της (μικρούς μαθητές και ενήλικους σπουδαστές) τα εχέγγυα για μια στέρεα γενική επιστημονική κατάρτιση στο ευρύ φάσμα της Ελληνικής Μουσικής (Εκκλησιαστικής και Κοσμικής), δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο να αποκτήσουν οι φοιτητές την ικανότητα του άδειν με επιστημονικό και ορθό τρόπο τόσο τα Θεία νοήματα της Πηγής της Ελληνικής Παράδοσης, δηλαδή της Ορθόδοξης Εκκλησίας, όσο και την ξεχασμένη στην εποχή μας Ελληνική Μουσική (Λόγια και Δημοτική). Παράλληλα οι σπουδές στην Σχολή πέραν της δυνατότητας επαγγελματικής αποκατάστασης στον εκπαιδευτικό τομέα, μέσω της δυνατότητας λήψης του αντίστοιχου Πτυχίου ή Διπλώματος Μουσικής, δίνουν όλα τα απαραίτητα εφόδια για την περαιτέρω εξειδίκευση στο πεδίο της Ελληνικής Μουσικής, στα αντίστοιχα Ανώτερα Μουσικά Ιδρύματα.